INCEPTION TECHNOLOGY CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1760 Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok 10260
Ph: 02 003 4043

มั่นใจใช้เปย์ เปย์

PAY PAY (เปย์ เปย์) เป็นแพลตฟอร์มการชําระเงิน ออนไลน์ (Payment Gateway)เป็นบริการที่ช่วยอํานวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ดับเบิ้ลเอส SS (Secure&Smart)

ระบบเอสโครว์

1. ผู้ขายโอนเงินเข้ากระเป๋าเอสโครว์ (Inception Technologies)
2. ผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขายและชำระเงิน
3. Inception Technologies ออกกองทุนเอสโครวให้ผู้ซื้อเต็มจำนวน

เน้นความปลอดภัย

PayPay ใช้ระบบเอสโครว์ซึ่งเงินนั้นถือโดยบุคคลที่สาม ทำให้แน่ใจว่าเงินของคุณปลอดภัยเมื่อทำธุรกรรม

เราคือใคร

PAY PAY (เปย์ เปย์) เป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เป็นบริการที่ช่วยอํานวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เปย์ เปย์จะทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่ทําให้การชําระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยบริการระบบดับเบิ้ลเอส SS : Secure Payment หรือตัวกลางในการให้บริการการรับชำระ และมีระบบ Smart Contract มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้มั่นใจได้ว่าร้านค้าและลูกค้าจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง คุ้มค่า อบอุ่นใจไปกับเปย์ เปย์

เปย์ เปย์ ได้ดําเนินการบริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-payment และคาดว่าพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565

เปย์ เปย์ ดีอย่างไร?

ผู้ซื้อ

  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Security ร้านค้าจะได้รับเงินเมื่อผู้ซื้อได้สินค้าตามข้อตกลง
  • เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  • ลดความยุ่งยากในการชำระเงินหรือโอนเงิน ทำให้กระบวนการชำระเงินรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ด้วยเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลด้วย Blockchain จึงทำให้ PayPay มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้

ผู้ขาย

  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Security ทำให้ร้านค้ามั่นใจได้ ว่าผู้ซื้อมีเงินชำระสินค้าเต็มจำนวน
  • สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าทางโซเชียลคอมเมิร์ซ เพื่อให้สามารถรับชำระเงินจากลูกค้าได้สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
  • อำนวยความสะดวกให้ผู้ขายด้วยคุณสมบัติ การจัดการร้านค้า
Transparent

ตัวกลางในการให้บริการรับชำระเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติ

Trustable

มีระบบ Fruad Protection ต่อต้านการฉ้อโกง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย

Tracable

มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้มั่นใจในการซื้อสินค้าระหว่างกัน

ดาวน์โหลดเลยวันนี้ ทดลองใช้บริการ ฟรี!!!

ช่องทางติดต่อ

อีเมลศูนย์บริการลูกค้า

info@paypay.asia

โทรศูนย์บริการลูกค้า

02-003-4043 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม

บริการ Live Chat

ผ่านทีม Customer Service

แชทกับเรา

บริการช่วยเหลือ

สมัคร
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
จ่ายบิล
โอนเงิน
WeCard
True Card
กองทุน/จองหุ้น
ออมเงิน
สินค้าผ่อนชำระ
ประกัน
บริจาค
โปรโมชั่น
บัญชีของฉัน
We use cookies to give you the best experience.