INCEPTION TECHNOLOGY CO., LTD. (HEAD OFFICE)
1760 Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok 10260
Ph: 02 003 4043

ประกาศ ยุติการให้บริการ เพย์เพย์ ("PAYPAY")

เนื่องด้วยดุลยพินิจของบริษัทเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น เราจึงตัดสินใจยุติบริการ เพย์เพย์ และกำลังเตรียมตัวเพื่อเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์การชำระเงินรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ บริการ เพย์เพย์ จะหยุดให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขออภัยในความไม่สะดวก

มั่นใจใช้ เพย์เพย์

PAY PAY (เพย์เพย์) เป็นบริการระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ของบริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนโลกออนไลน์ และยังเพิ่มความมั่นใจแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยระยะเวลา PAYPAY GUARANTEE ที่เชื่อถือได้

เราคือใคร

PAY PAY (เพย์เพย์) เป็นบริการระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

PAY PAY (เพย์เพย์) เป็นตัวกลางที่ทำให้การชำระค่าสินค้าหรือบริการ ระหว่างผู้ซื้อ ธนาคาร ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าออนไลน์ (ผู้ขาย) เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจได้ว่าเงินที่ใช้จ่ายไปนั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างปลอดภัย มีความคุ้มค่าในการใช้จ่าย และอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ใช้บริการกับทาง PAY PAY (เพย์เพย์)

PAY PAY (เพย์เพย์) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564  

เน้นความปลอดภัย

PAYPAY เป็นบริการด้วยลักษณะ Trust Account แทนการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ซึ่งช่วยไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกโกง และเพิ่มความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้น

Trust Account

  1. ผู้ซื้อทำการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านทาง Payment Link ที่ผู้ขายส่งให้
  2. เงินค่าสินค้าหรือบริการของผู้ซื้อจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีของบริษัทฯ อย่างปลอดภัย
  3. บริษัทฯ จะโอนเงินของผู้ซื้อให้แก่ผู้ขายต่อเมื่อ ผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการ และกดยืนยันว่าตนได้รับสินค้าหรือบริการนั้น โดยสมบูรณ์ และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ

เพย์เพย์ ดีอย่างไร?

ผู้ซื้อ

  • เพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินแก่ผู้ซื้อว่าเงินถูกโอนไปยังผู้ขายต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการอย่างสมบูรณ์ และไม่มีข้อพิพาท
  • เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  • ลดความยุ่งยากในการชำระเงินหรือการโอนเงิน ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการชำระเงินสะดวก รวดเร็ว และราบรื่นมากยิ่งขึ้น
  • บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการเก็บข้อมูล จึงทำให้บริการ PAY PAY (เพย์เพย์) มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

ผู้ขาย

  • เพิ่มความปลอดภัยในการได้รับการชำระเงิน และทำให้ผู้ขายมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อมีศักยภาพในการชำระเงินเต็มจำนวน
  • สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าทางโซเชียล เพื่อให้สามารถรับชำระเงินจากผู้ซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเละเชื่อถือได้
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขาย ด้วยคุณสมบัติการจัดการร้านค้าด้วยตนเอง
Transparent

เป็นตัวกลางในการให้บริการชำระเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

Trustable

ช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และต่อต้านการถูกหลอกลวงหรือการโกงอย่างมีประสิทธิภาพ

Traceable

สามารถติดตามและตรวจสอบการได้รับสินค้าหรือบริการด้วยอย่างสะดวก รวดเร็ว

ดาวน์โหลดเลยวันนี้!

ช่องทางติดต่อ

อีเมลศูนย์บริการลูกค้า

support@paypay.asia

โทรศูนย์บริการลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า 02-004-4043 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น.– 18.00 น.

ที่อยู่บริษัทฯ

1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริการช่วยเหลือ

สมัคร
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
จ่ายบิล
โอนเงิน
WeCard
True Card
กองทุน/จองหุ้น
ออมเงิน
สินค้าผ่อนชำระ
ประกัน
บริจาค
โปรโมชั่น
บัญชีของฉัน
We use cookies to give you the best experience.